Linie

Bier-Windfahne - Pilsen :: Verbindungen schaffen ...

Audio a ukázka z knihy


Vážená čtenářko, vážený čtenáři,


zde Vám nabízíme k přečtení krátkou ukázku z povídky „Chlapi jako kroupy“.Děj:


Kníže Ferdinand z Lobkowicz zval čas od času na oběd do svého sídla, zámku v Křimici, vejprnického faráře. Dobře si rozuměli, poněvadž veledůstojnost Černý byl rozumný, bystrý muž, který uměl knížete skvěle obveselit. Rád mu vyprávěl všelijaké šprýmy prostého lidu, a oba spolustolovníci byli přátelé dobrého plzeňského piva.
„Skvělý příběh!“ řekl pobaveně Ferdinand z Lobkowicz, pozvedl právě dolitou sklenici piva a připil na svého společníka.
Farář gesto spokojeně oplatil. Potají se radoval, že se mu zase jednou podařilo znamenitě pobavit svého knížete. V takové rozpustilé náladě knížecí Milost zajisté dopřeje sluchu jeho žádosti, kterou také přikrášlil pěkným vyprávěním. Důstojný pán si totiž už dloho přál umístit do křimické zámecké kaple obraz Panny Marie. Jednou se kníže s podivem zmínil o tom, že ve vesnici se rodí nějak málo krásných děvčat. Půvab selských dívek z kraje plzeňského je přeci dobře znám. Jen Křimice po této stránce nemají štěstí, lépe řečeno, mají přímo pech. Pan farář, jenž už delší dobu přemýšlel jak Jeho Milost přivést k tomu, aby darovala zámecké kapli, ve které lidé mši svatou slaví, pěkný obraz Panny Marie, přišel na to, že mazaná odpověď na úvahy knížete by mohla vést ke splnění jeho přání. Proto využil příznivého okamžiku a řekl:
„Vaše Jasnosti, při našem posledním setkání jste poznamenal, že děvčata v Křimici bohužel krásy pozbývají, na rozdíl od města a kraje plzeňského.“
„Baže, s dovolením, ženské zdejší zdají se mi býti Pánem Bohem potrestány.“
„Ano, Milosti. Já sám jsem při rozjímání došel ke stejnému závěru. Však našel jsem i řešení této strasti, ve víře.“
Ferdinand z Lobkowicz zvedl užasle obočí a zeptal se:
„A jaké?“
„Kdyby obyvatelé Křimic měli před očima něco líbezného, to by možná pomohlo.“
„A na co jste při tom pomýšlel?“
„Na krásný obraz Panny Marie, Vaše Milosti. Půvabná malba svaté Panny by jistě pomohla. Oči věřících žen by si prohlížely spanilou tvář Matky Boží, čímž by jistě zkrášlely jejich obličejové rysy a zajisté i postavy zdejších novorozených dcer. Modlitby žen by v království nebeském byly vyslyšeny a ves by byla odměněna nejsličnějšími dcerami.“
Kníže chvilku dumal nad tou moudrou řečí a pak odpověděl: „Pane faráři, uznávám, že byste mohl míti pravdu. Vyhovím Vašemu přání a věnuji kapli v mém zámku obraz Matky Boží.“
„Vaše Vznešenosti, jste tak velkorysý. Zaplať Vám to Pán Bůh.“
„V to přeci doufám, a dívky mi osladí život o trošku víc.“
„Jistě mluvíte o pouhém pohledu na slečny. Však také sladkostí máte, díky Vašim cukrovarům, požehnaně.“
„Zajisté,“ pousmál se kníže.

Kníže Ferdinand z Lobkowicz koupil obraz Panny Marie, jejíž tvář vynikala nevšedním půvabem.
Poznámka:
Farářovo přání se vyplnilo. Kdyby ale veledůstojnost Černý tušil, co všechno ještě jeho zbožné přání přinese, pravděpodobně by raději mlčel.

 

 

 

Je nám potěšením nabídnout Vám zde na ukázku nahrávku povídky „Chlapi jako kroupy". Překlad z německého originálu „Männerhagel" čte překladatelka Sabina Pappenberger.

 

 

Sabina Pappenberger čte český překlad povídky z knihy „Pobouřené báby a chlapi jako kroupy".

 

das sound-Fenster für 'czusammen.de' öffnen ...

Manches Herrliche der Welt
Ist in Krieg und Streit zerronnen.
Wer beschützt und erhält,
Hat das schöne Los gewonnen.

(J. W. v. Goethe)Das Los unserer gemeinsamen Zukunft soll ein schönes sein.
Unsere Nachbarschaft und Freundschaft beschützen und erhalten, ganz im Sinne Goethes,
dies ist unser Wunsch, aus ganzem Herzen.


Das will DEmspolu und CZusammen erreichen.

Linie
Impresum
Ochrana údajů
Extra


ois.gmachtin.bayern 

© demspolu.cz    sowieso :: auch dieses www is g’macht in bayern :: einfach ois.gmachtin.bayern