Linie

Steinerne Brücke - Regensburg :: Verbindungen schaffen ...

Projekt


CZusammen.DE - DEmspolu.CZ

Přejeme si ještě víc.
Naše knížka je počátkem. Je začátkem nového projektu. Pozvánkou pro všechny zájemce, kteří si přejí poznat své sousedy a krásný kraj Horní Falce i krásné Česko.
Zrodilo se: Demspolu - CZusammen.

To dobré je tak blízko. Vydejme se společně na objevitelskou cestu.
Přáním všech zúčastněných je vzbudit zájem o druhou stranu, tam i tady.

Nechť Vás naše kniha inspiruje k tomu, vydat se na cestu a prozkoumat popsaná místa a kraje. Navštivte třeba jednou známý lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně) nebo malebné město Řezno (Regensburg). Nepospíchejte, porozhlédněte se, rozmlouvejte s lidmi. Objevte své sousedy, vydejte se vstříc novým setkáním, a uzavřete nová přátelství.
Jestliže se naší knize podaří, i jen maličko, přispět k novým setkáním, pak všichni na projektu „DEmspolu – Czusammen“ zúčastnění budou se svou prací spokojení. A i Vám přejeme, abyste se svými sousedy byli spokojení a šťastní.

Neustále máme zájem o nová setkání, a o kulturní a přátelskou výměnu. Proto zveme všechny stejně smýšlející, aby s námi navázali Kontakt, například při jednom z našich představení či při autorském čtení, telefonicky, poštovní cestou nebo e-mailem.

Pojďte s námi překročit hranice, vydejme se spolu po nových stezkách, uzavírejme nová přátelství, a to různorodým a kreativním způsobem, ze kterého budeme mít všichni užitek. Jak a kde, to se ještě ukáže. Jsme napjatí a už se moc těšíme.

Doufáme, že

kreativně
touto cestou

Půj...DEmspolu – CZusammen.Manches Herrliche der Welt
Ist in Krieg und Streit zerronnen.
Wer beschützt und erhält,
Hat das schöne Los gewonnen.

(J. W. v. Goethe)Das Los unserer gemeinsamen Zukunft soll ein schönes sein.
Unsere Nachbarschaft und Freundschaft beschützen und erhalten, ganz im Sinne Goethes,
dies ist unser Wunsch, aus ganzem Herzen.


Das will DEmspolu und CZusammen erreichen.

Linie
Impresum
Ochrana údajů
Extra


ois.gmachtin.bayern 

© demspolu.cz    sowieso :: auch dieses www is g’macht in bayern :: einfach ois.gmachtin.bayern