Linie

Bier-Windfahne - Pilsen :: Verbindungen schaffen ...

Pozadí


Vážená čtenářko, vážený čtenáři,


na této stránce Vám nabízíme informace o pozadí projektu, jeho vzniku, podnětech tvůrců a jejich perspektivní motivace.

Činíme tak z různých úhlů pohledu, a jak se domníváme, právě tyto různé aspekty jsou tím, co nám umožnilo učinit první kroky k projektu CZusammen.


To dobré je tak blízko!


A pro mě je tím dobrým blízkost mých sousedů v České republice. Pro mě je Praha blíž než Berlín. Západní Čechy se svojí metropolí Plzní a známý lázeňský trojúhelník jsou tak blízko. Zas a znovu mě magicky přitahují. Proto jsem už nesčetněkrát pobýval v okouzlujících Čechách, ať už jako lázeňský host, na vandru ve Slavkovském lese, kánojí po řece Ohři, nebo na kole z Řezna (Regensburgu) do Plzně, dále do Prahy, a pak podél Vltavy a Labe, přes České a Saské Švýcarsko až do Drážďan.


Kultura, hudba, jídlo a pití, lidé, to všechno je mé bavorské duši tak blízké, ano, zdá se mi to býti příbuzné, jako milý strýček, jako milá teta. Na rozdíl od mých severoněmeckých spoluobčanů, kteří mi svojí povahou a mentalitou připadají často cizí. Zkrátka, u mých sousedů, v Čechách, tam je mi dobře, tam jsem rád. Mnohá přátelská, pohodová a veselá setkání a rozhovory, k mé hanbě v němčině nebo v angličtině, obohatily můj život.


Právě proto jsme vymysleli a vytvořili naši knížku dvojjazyčně, aby trošku a radostně přispěla těm, kteří se rozhodli naučit se řeč svých sousedů. Především má poukázat na jedno. Všichni jsme přeci… lidé, na této i na druhé straně!


S ohledem na naši minulost, ovlivněni mnohým vítězstvím i porážkami, jež všichni známe, jsem šťasten, že můžeme započít novou kapitolu dobré, mírové, společné budoucnosti. Jsme si tak blízcí, a v mnohém příbuzní. Přeji si z celého srdce, aby se naše dobré vztahy nadále rozvíjely, abychom se jeden od druhého učili a měli spoustu dobrých důvodů k dalším společným oslavám.


Naše kniha má být malým příspěvkem pro ono společné, pro porozumění, pro to dobré v nás všech.Oliver Machander


Cesty


Naše dvě země dnes spojují krásné, křivolaké stezky. Vedou malebnými krajinami, v nichž příroda vítězně přerůstá přes hranice, které vytvořil člověk, v dobách dávno pominulých.


S úctou k Matce Zemi,


v upomínku na naše předky,


s láskou k našim potomkům


postavme pomyslný pomník dávné minulosti. Zachovejme ruku v ruce ty pěkné, klikaté cesty bez hranic jako atributy naší doby, jako symboly naší svobody.Sabina Pappenbergerová


Překročit čáry se vyplatí.


Těžké opony, ohraničení a omezení coby temné relikty pominulých epoch je zapotřebí proměnit.


Zvídavě a s radostí prozkoumávat, připustit pohnutí, otevřít se, vytvořit perspektivu mírové, společné budoucnosti navzdory všem hranicím, tak může, tak se má stát.


Nemožné umožnit.


Těžké nadlehčit.


Žít život.Peter Schrettenbrunner


Manches Herrliche der Welt
Ist in Krieg und Streit zerronnen.
Wer beschützt und erhält,
Hat das schöne Los gewonnen.

(J. W. v. Goethe)Das Los unserer gemeinsamen Zukunft soll ein schönes sein.
Unsere Nachbarschaft und Freundschaft beschützen und erhalten, ganz im Sinne Goethes,
dies ist unser Wunsch, aus ganzem Herzen.


Das will DEmspolu und CZusammen erreichen.

Linie
Impresum
Ochrana údajů
Extra


ois.gmachtin.bayern 

© demspolu.cz    sowieso :: auch dieses www is g’macht in bayern :: einfach ois.gmachtin.bayern