Linie

Kniha


Weibersturm und Männerhagel

Pobouřené báby a chlapi jako kroupy
Přeshraniční projekt

s literárním setkáváním mezi Řeznem a Plzní.

Knížka ja pozvánkou pro všechny zájemce, kteří si přejí poznat své sousedy, jejich kulturu a krásnou Horní Falc i Česko.

Vydejte se s námi na literární cestu.

Neboť mezi Řeznem a Plzní se toho již mnoho událo.

Strašlivého
Bouřlivého
Ďábelského
Božského
OpojenéhoTěšíme se na Vás.

CZusammen - DEmspolu


Morsak Verlag - Grafenau
Die Biliothek des Bayerischen Waldes

ISBN: 978-3-86512-176-9

Rok vydání: 2021
Linie
Impresum
Ochrana údajů
Extra


ois.gmachtin.bayern 

© demspolu.cz    sowieso :: auch dieses www is g’macht in bayern :: einfach ois.gmachtin.bayern